Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

Dievkalpojumi notiek svētdienās plkst. 14.00. Draudzē kalpo mācītājs Oskars Smoļaks.

Atbalsti draudzes darbību ar savu ziedojumu!

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze
Reliģiskās organizācijas reģ. Nr.: 99500001244
Bankas rekvizīti: AS Swedbank, konta Nr. LV10HABA0551016162559