Kristības

Kļūsti par daļu no Kristus veidotās Baznīcas – kas tic un top kristīts, tiek izglābts.

Kristība ir Jēzus Kristus iedibināts sakraments, kurā Dievs tiem, kas tic uz Kristu, dāvā garīgu jaunpiedzimšanu, izglābšanu no soda par mūsu grēkiem, augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvību. Jēzus par Kristību saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts” (Mk 16:16). Pateicoties Kristībai mēs kļūstam par kristiešiem un Dieva veidotās kopības – Kristus Baznīcas – locekļiem.

Lai kristītu bērnu LELB Bolderājas draudzē, vismaz vienam no vecākiem jābūt piederīgam mūsu draudzei. Vecākiem jāsazinās ar draudzes mācītāju, lai vienotos par kristībām un to iespējamo norise laiku. Jāaizpilda kristību pieteikums, tajā norādot arī informāciju par krustvecākiem. Pieaugušie, kas vēlas tapt kristīti, aicināti apmeklēt Alfa kursu un tam sekojošās Iesvētes mācības. Pieaugušajiem kristības notiek kopā ar iesvētībām.

Biežāk uzdotie jautājumi:


Ar ko jāsazinās, ja vēlos kristīt bērnu Bolderājas draudzē?

Lai kristītu bērnu Bolderājas draudzē, vecākiem ir jābūt kristītiem un iesvētītiem draudzes, vai kādas no LELB draudžu locekļiem. Lai kristības varētu notikt ir jāsazinās ar draudzes mācītāju, lai vienotos par datumu un laiku, kad kristības notiks.


Vai abiem vecākiem un krustvecākiem obligāti jābūt kristītiem un iesvētītiem?

Tā kā vecāki un krustvecāki bērna kristību brīdī dod solījumu bērnu kristīgi audzināt, tad ieteicams abiem vecākiem (vai, vismaz vienam no vecākiem) un krustvecākiem būt kristītiem un iesvētītiem.


Vai kādam no vecākiem ir jāpieder Bolderājas draudzei?

Ir ieteicams un vēlams, lai abi kristāmā bērna vecāki ir draudzes locekļi, tomēr minimālā prasība ir tā, ka vismaz vienam no vecākiem jābūt pilntiesīgam Bolderājas draudzes loceklim. LELB satversme nosaka, ka pilntiesīgs draudzes loceklis ir kristīts un iesvētīts, kā arī vismaz reizi gadā saņem Svēto Vakarēdienu un ziedo draudzes dzīves nodrošināšanai.


Vai kristības notiek tikai svētdienās?

Ir ierasts, ka bērnu kristības notiek draudzes dievakalpojuma laikā svētdienā. Taču izņēmuma kārtā kristības var tikt svinētas arī citās nedēļas dienās.


Vai ir iespējams kristīt bērnu arī tad, ja viņam nav krustvecāku?

Jā, ir iespējams. Tomēr šī iespēja neatceļ ieteikumu atrast krustvecākus, kas ir piederīgi kristīgai draudzei un kas veicinātu bērna kristīgo izaugsmi.


Vai krustvecāki drīkst būt tikai laulāts pāris?

Nē, krustvecākiem nav obligāti jābūt laulātam pārim. Svarīgi, lai tie būtu cilvēki, kas var izpildīt bērna kristības brīdī doto solījumu: palīdzēt bērnam mācīt turēties pie Dieva baušļiem, mīlēt Dievu pāri visām lietām un savu tuvāko kā sevi pašu.


Cik jāmaksā par kristībām?

Vedot bērnu pie kristībām, ģimene ir aicināta veikt brīvprātīgu ziedojumu draudzei, jo draudze tiek uzturēta ar ziedojumu palīdzību.


Vai ir iespējams kristību notikumu pēc tā nosvinēt baznīcas telpās?

Jā, pastāv iespēja kristību notikumu nosvinēt baznīcas dārzā (lapenē), par ko atsevišķi jāvienojas.


Kas jāņem līdzi uz kristībām un vai ir īpašas prasības apģērbam?

Kristību dienā ģimenes vai krustvecāki nereti saviem bērniem vēlas dāvināt kristību krustiņu. Tāpat ir arī tradīcija dāvināt kristību sveci, kas pēc kristībām tiek aizdegta no Lieldienu sveces pie altāra. Apģērbs var tikt izraudzīts pēc personīgajām iespējām. Ieteikums ir bērnu tērpt baltās kristību drēbēs, simbolizējot kristībā notiekošo ietērpšanu Jēzū Kristū.


Kā notiek kristību dievkalpojums?

Vedot bērnu pie kristībām, ģimene ir aicināta veikt brīvprātīgu ziedojumu draudzei, jo draTikšanās laikā ar mācītāju pirms kristībām tiek pārrunāta arī kristību kārtība. Mūsu draudzē, svinot kristības dievkalpojuma laikā, tās parasti notiek pēc sprediķa. Kristību liturģijā ietverti lasījumi no Svētajiem Rakstiem, mācītāja uzruna, kristību jautājumi, apzīmēšana ar krusta zīmi, atsacīšana ļaunajam un ticības apliecība, lūgšana, ūdens svētīšana un kristība.dze tiek uzturēta ar ziedojumu palīdzību.
Vai pieaugušajiem ir nepieciešami krustvecāki?

Pieaugušie saņem kristību bez krustvecākiem. Tomēr ir ieteicams atrast kādu pieredzējušu kristīgu cilvēku, kurš jaunkristītajam var būt par garīgo līdzgaitnieku, vai padomdevēju viņa kristīgajā dzīvē.


Vai pieaugušajiem pirms kristībām ir jāiziet kādas apmācības?

Lai sagatavotos kristībām, pirms tam Bolderājas draudzē jāapmeklē Alfa kurss, kas parasti notiek reizi gadā (no februāra līdz maijam) un tam sekojošās iesvētes mācības lekcijas, jo pieaugušajiem kristības un iesvētības parasti notiek vienā dievkalpojumā.


Vai varu tikt kristīts reizē ar saviem bērniem?

Alfa kursa noslēgumā notiek lielais kristību un iesvētību dievkalpojums, kurā savas kristības un iesvētības svin visi, kas ir tam sagatavojušies. Pastāv iespēja šajā dievkalpojumā kristīt arī savus bērnus. Tomēr pavisam maziem bērniem būtu vieglāk, ja kristības notiktu atsevišķi.


Kā kristības notiek, ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība?

Ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība, un cilvēks ir izteicis vai kādā citā veidā darījis zināmu vēlmi tikt kristīts, kristību nedrīkst atlikt. Tādā gadījumā ir steidzami jāsazinās ar mācītāju un jāvienojas par kristībām slimnīcā, vai mājās. Ja ir skaidrs, ka cilvēka nāve iestāsies vistuvākājā laikā un mācītājs nepaspēs ierasties, tad balstoties uz mirstošā izteikto vēlmi tapt kristītam, to var izdarīt katrs kristīgi ticīgs draudzes loceklis. Par šādi veiktu notes kristības gadījumu jāpaziņo savas draudzes mācītājam.


Vai nepieciešams ir saņemt kristību, ja kristība ir saņemta citā konfesijā?

Ja kristība ir saņemta citā konfesijā, tad otra kristība nav jāsaņem. Tomēr ir vēlams satikties un pārrunāt ar mācītāju, ja ir šaubas par kristības notikuma patiesumu. Tiem, kuri ir kristīti un iesvētīti LELB draudzēs nav nepieciešama pārkristīšanās ne pie kādiem apstākļiem.