Kontakti

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas
Bolderājas draudze

Adrese: Lielā iela 45, Rīga, LV-1016
E-pasts: bolderajasdraudze@gmail.com
Reliģiskās organizācijas reģ. Nr.: 99500001244
Bankas rekvizīti: AS Swedbank, konta Nr. LV10HABA0551016162559

Atbalsti draudzes darbību ar savu ziedojumu!

Ar savu ziedošanu mēs paklausām Dieva aicinājumam un paveram durvis sev un citiem uz dzīvām un tuvām attiecībām ar Dievu.

“Katrs lai dod tā, kā iesaka sirds, nevis ar sarūgtinājumu vai piespiedu kārtā: priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs spēj jums dot pārpilnībā visādu žēlastību, lai jums visa būtu diezgan vienmēr un visur un jūs būtu pārplūstoši dedzībā uz katru labu darbu.”

/ II Kor 9:7-8/

Draudzes mācītājs

Oskars Smoļaks
Tālr. +371 261 257 42
E-pasts: oskars.smolaks@gmail.com

Draudzes priekšnieks

Andris Dūms
Tālr. +371 205 697 52
E-pasts: andris.dums@gmail.com