Svētdarbības

Kristības

Kļūsti par daļu no Kristus veidotās Baznīcas – kas tic un top kristīts, tiek izglābts.

Iesvētības

Iepazīsti Baznīcas mācību un apliecini savu ticību, kļūstot par  pilntiesīgu draudzes locekli.

Laulības

Baznīcā noslēgta uzticības savienība uz mūžu – ko Dievs savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt.

Izvadīšana

Kristus ir miris un augšāmcēlies, tādēļ arī mēs visi reiz tiksim uzmodināti mūžīgai dzīvei.