Par mums

“Bolderājas draudze pastāv kopā mīlestībā, lai palīdzētu citiem tuvoties Dzīvības upei – Kristum!” Šī ir mūsu draudzes misija, kuru mācāmies un īstenot dzīvē. Bolderājas draudze apvieno Kristus sekotājus no Bolderājas apkaimes, kā arī citām Rīgas daļām. Kopā Dieva vadība ļaujamies  veidoties kā mājīga un pazīstama draudze, kurā tiecas kopt rūpīgas un uz misiju vērstas attiecības, kas ir augsne jaunu Dieva bērnu ienākšanai un tapšanai par instrumentiem Dieva rokās.”