Svētdienas skola

“Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem,
jo tādiem pieder Dieva valstība. ”

Marka ev.10:14

Bolderājas Svētdienas skola darbojas ar mērķi iemācīt bērnam veidot dzīvas attiecības ar Dievu, būt patiesiem ar sevi un apkārtējiem. 

Bolderājas apkaimes bērniem Svētdienas skolā ir iespēja pieaugt dvēseles gudrībā caur Bībeles stāstiem, mācoties ticību, prasmi dalīties un pieņemt vienam otru tādu, kādu Dievs mūs radījis.

​Svētdienas skolā aicināti bērni no 6 līdz 13 gadu vecumam, lai Kopā mācītos vairot mīlestību uz Dievu un tuvāko, izprotot, kas ir labs un kas tomēr nē. Sadraudzībā praktizējam pateikties, slavēt un lūgt Dievu. Garīgā pieredze jau bērnībā, ir labs pamats stiprai personībai pieaugušo vecumā.

Svētdienas skolā notiek vasaras Bībeles skola, pārgājieni u.c. aktivitātes. Nodarbības Svētdienas skolā notiek no oktobra pirmās svētdienas, kad draudze svin Pļaujas svētkus un ilgst līdz maija beigām. Tās notiek katru svētdienu no pl.12.00 līdz dievkalpojuma sākumam pl.14.00. Pēc tam bērni ir aicināti būt dievkalpojumā kopā ar vecākiem.

Svētdienas skolas darbu var atbalstīt ar lūgšanām, kalpošanu, kā arī ziedojumiem.

 “Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība mums ir Viņa atlīdzība” (Ps.127)

Papildu informācija: Aija Zvirgzdiņa-Linkevica,
t. 26338594,  e-pasts:  aija.zvirgzdina@inbox.lv