Draudzes pārvalde

Bolderājas draudzes pārvaldē darbojas 7 draudzes locekļi – Arita Dūma, Solveiga Jēgere, Edīte Cecere, Agnese Mikne, Ina Voliņeca, draudzes priekšnieks Andris Dūms, Aija Zvirgzdiņa-Linkevica –  un mācītājs Oskars Smoļaks. Draudzes pārvalde ikdienā savā starpā sazinās, koordinē ar draudzes un baznīcas dzīvi saistītus jautājumus un veic dažādus uzdevumus. Vienu reizi mēnesī pārvalde satiekas uz „uzdevumu tikšanās reizi”, kad tiek pārrunāti praktiski jautājumi, pieņemti lēmumi un veidoti plāni turpmākai darbībai. Tāpat arī reizi mēnesī tiek organizētas „garīgās tikšanās reizes”, kuru laikā tiek pārrunāti garīgi jautājumi, lai stiprinātu ticību uz Jēzu Kristu, būtu kopā sadraudzībā un stiprinātu viens otru ticības ceļā un ikdienas izaicinājumos.

2020. gada rudenī pārvalde tikās klātienes apmācībās, lai stiprinātu sadarbību, kopā veidotu plānu, kā sasniegt izvirzītos mērķus. Kopīgi tika definēta draudzes misija, kas kalpo kā atgādinājums par mūsu draudzes aicinājumu: “Bolderājas draudze pastāv kopā mīlestībā, lai palīdzētu citiem tuvoties Dzīvības upei – Kristum!” Tāpat vārdos tika ietērpta arī vīzija par to, kādu vēlamies redzēt savu draudzi tuvākajos gados: “Mājīga un pazīstama draudze, kurā tiecas kopt rūpīgas un uz misiju vērstas attiecības, kas ir augsne jaunu Dieva bērnu ienākšanai un tapšanai par instrumentiem Dieva rokās.”

Draudzes pārvalde sirsnīgi pateicas ikvienam kalpotājam, kas ikdienā pieliek roku un ziedo savu laiku un līdzekļus, lai darbi mūsu baznīcā un draudzes dzīvē būtu padarīti, un būtu iespēja kopīgi par tiem priecāties!