Labdarības izsole “Dāvana ar misiju” Bolderājas baznīcas atjaunošanas atbalstam

Nepieciešama kāda īpaša un orģināla dāvana svētkos? Labdarības izsole “Dāvana ar misiju” ir iespēja  sev vai kādam sev nozīmīgam cilvēkam uzdāvināt dāvanu ar pievienoto vērtību. Lai arī nupat esam svinējuši Ziemassvētkus, kuros tradicionāli dāvinām un saņemam dāvanas, tomēr šis prieks nav rezervēts tikai vienam mēnesim gadā. Dāvināšana ir viena no mīlestības valodām, ar kuru apliecināt otram: Tu man rūpi! Tu esi man svarīgs! Es domāju par Tevi! 

Izsolē pieejamas orģinālas dāvanas, kuru saturs ir Bolderājas draudzes locekļu un draugu radošās izpausmes, prasmes un zināšanas. Kādas no šīm dāvanām ir taustāmas, kādas no tām varēs kļūt par īpašu piedzīvojumu šajā gadā. Izdotie naudas līdzekļi par šim dāvanām kalpos tam, lai varētu turpināties Bolderājas luterāņu dievnama atjaunošana. Līdz ar to šīs ir dāvanas, kurām ir skaista misija.

“Dāvana ar misiju” norisināsies laikā no 1. – 25.februārim. Labdarības izsole notiek neklātienē, sociālā tīkla tīmekļa vietnē Facebook – Bolderājas draudzes profilā. Izsolē var piedalīties gan tīmekļa vietnē reģistrēti, gan nereģistrēti dalībnieki.

Jau ceturto gadu Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze aktīvi darbojas pie savas baznīcas atjaunošanas. 2025.gadā apritēs Bolderājas dievnama 150.gadadiena. Mūsu mērķis ir to svinēt atjaunotā baznīcā. Šī labdarības izsole ir viens no instrumentiem, lai šo mērķi darītu iespējamu. Tajā gūtie līdzekļi palīdzēs spert nākamos soļus atjaunošanas procesā.

DALĪBA IZSOLĒ:

  • Izsolē piedāvāto dāvanu klāsts publicēts šeit.
  • Katras dāvanas sākotnējā cena ir norādīta aprakstā. Lai piedāvātu savu ziedojuma summu, izsoles dalībnieks ievieto komentāru Facebook pie konkrētās dāvanas attēla vai raksta uz draudzes e-pastu: bolderajasdraudze@gmail.com. Solītās likmes tiks aktualizētas katru darbadienas rītu komentārā pie dāvanas attēla.
  • Izsole noslēgsies 25.februārī  plkst.18:00 un izsoles uzvarētāji būs tie, kuri solījuši lielāko summu par katru no dāvanām. Ja uz konkrēto dāvanu piesakās tikai viens pretendents, izsoles noslēguma dienā šis pretendents ir uzvarētājs.
  • Pēc izsoles noslēguma sazināsimies ar izsoles uzvarētājiem un vienosimies par dāvanas saņemšanu. 

Neskaidrību gadījumā priecāsimies atbildēt uz Jūsu jautājumiem. Tālr.: 26125742; 26108681

E-pasts: bolderajasdraudze@gmail.com

2021.gadā paveiktais: izbūvēta jauna sakristeja, ieklāts flīžu grīdas segums baznīcas koridorā un tualetes telpā, saskaņā ar apstiprināto baznīcas krāsu pasi nokrāsots jumts virs lielās baznīcas zāles, kā arī virs vēsturiskās sakristejas; tāpat arī veikti jumta remontdarbi un uzmūrēts jauns skurstenis virs vēsturiskās sakristejas, ielikti jauni logi torņa piebūvēs un ierīkotas veramas logu rūtis lielās zāles logos zem ērģeļu balkona; uzstādītas jaunas horizontālās un vertikālās teknes ap baznīcu. Visa gada garumā turpinājušies darbi pie torņa fasādes atjaunošanas. Šajā gadā baznīcas atjaunošanas darbos esam ieguldījuši vairāk kā 14 000,00 eur. Taču darāmo darbu saraksts vēl garš!

Šajā gadā turpināsim darbus pie noslēdzošā torņa fasādes atjaunošanas posma. Plānots atjaunot mazos, dekoratīvos baznīcas tornīšus, to fasādes un smaiļu skārda segumu;  mainīt skārda segumu virs torņa piebūvēm un dekoratīvajām apmalēm. Tāpat arī siltināt baznīcas pamatus. Tā kā baznīcai nav kultūrvēstures pieminekļa statusa, darbi pie dievnama atjaunošanas iespējami vienīgi ar kopīgiem ziedojumiem!

Bolderājas evaņģēliski luteriskā baznīca ir uzcelta 1875.gadā. Tā ir neatņemama Bolderājas, kas savulaik tika dēvēta par Rīgas galveno nomali, kultūrvēsturiskās telpas sastāvdaļa. Kopš savas iesvētīšanas dienas visos laikos tā ir pildījusi baznīcas funkciju un pulcējusi draudzi un kalpojusi cilvēkiem priecīgos un arī dzīves pārbaudījumu brīžos. 1973.gadā baznīcā notika ļaunprātīga dedzināšana, kurā ievērojami cieta baznīcas tornis un daļa postījumu tikai nupat kā novērsta. Pēdējo gadu laikā draudzē ir vairojusies apņēmība no iepriekšējām paaudzēm saņemto mantojumu cienīgi sakārtot, lai to varētu nodot tālāk. Bolderājas baznīca ir viens no retajiem Rīgas un visas Latvijas koka dievnamiem, kas saglabājies no 19.gs. 

Ja vēlies atbalstīt Bolderājas dievnama atjaunošanu, būsim pateicīgi par ik katru ziedojumu:

Rekvizīti:
Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.Nr. 99500001244
Konta Nr. LV10HABA0551016162559
Mērķis: Baznīcas atjaunošanai

No sirds pateicamies par gatavību atbalstīt Bolderājas dievnama atjaunošanu, lai tas arī turpmāk var sekmīgi kalpot draudzes misijas īstenošanai vietējā apkaimē!