Nokrāsosim baznīcai jumtu kopā

Draudzes vīri, apskatot paveikto un lūgšanā cerot par to, kas vēl jāpaveic.

Darbi pie Bolderājas baznīcas var notikt tikai kopīgiem spēkiem! Mums ļoti nepieciešams Tavs atbalsts ar lūgšanām un ziedojumiem!

Pagājušajā gadā saremontējām un nokrāsojām baznīcas torņa smailes jumtu. Tam uzlikām jaunas sniega barjeras un notekas, atjaunojām zibens novedēju un smailē uzlikām jaunu krustu un atjaunojām lodi zem krusta. To visu paveicām par ziedojumiem, ko draudzes locekļi, draugi un labdari pienesa šim nodomam.

Šajā vasarā esam iecerējuši darbus turpināt pie baznīcas jumta virs lielās baznīcas zāles. Tiks saremontētas bojātās zonas jumta segumā, ar antikorozijas krāsu jumts tiks krāsots vēsturiskajā tonī – tumši sarkanā, tāpat kā baznīcas torņa smaile. Tāpat jāmaina horizontālās un vertikālās lietus ūdeņu teknes. Kopīgās izmaksas šiem darbiem ir ap 6500,00 eur.

Paralēli turpinās darbi pie torņa fasāžu atjaunošanas un ļoti ceram, ka jau šī gada rudenī varēsim dievnama torni vismaz daļēji ieraudzīt bez sastatnēm. Pie šī procesa mums aktuāla vēl ir kokmateriālu iegāde ornamentālajām detaļām un to izgatavošana. Diemžēl mūsu darbus ļoti ietekmē kokmateriālu cenu kāpums.Procesā ir arī labierīcību izbūve dievnama tornī.

Lai šie darbi nepastātos un labās ieceres Dievam par godu varētu piepildīties, aicinām Bolderājas draudzi svētīt ar savu ziedojumu!

Draudzes rekvizīti:
Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.Nr. 99500001244
Konta Nr. LV10HABA0551016162559
Norāde: Baznīcas atjaunošanai