Sveiciens Pļaujas svētkos!

Visu acis raugās uz Tevi, un Tu dod tiem barību īstajā laikā.(Ps 145:15)Visspēcīgais, mūžīgais Dievs, kas esi dāvinājis mums zemes augļus un mūs svētījis ar visāda veida labumiem, mēs Tevi lūdzam, ka arī Tavs Vārds, kas sēts mūsu sirdīs, varētu nest daudzkārtīgus augļus. To lūdzam caur mūsu Kungu, Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda, Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen.