Aktuālā informācija par ierobežojumiem

Ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus, laika posmā no 21.10. līdz 15.11., baznīca būs atvērta svētdienās, laikā no plkst.13.00-16.00, individuāliem apmeklējumiem vai apmeklējumiem vienas mājsaimniecības ietvaros. Saskaņā ar noteikumiem, kas paredz vienai personai nodrošināt ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo telpu platības, vienlaicīgi Bolderājas baznīcā drīkst atrasties 17 cilvēki.

Svētdienas dievkalpojumos aicinām piedalīties attālināti sekojot tiem tiešraidē mūsu draudzes Facebook lapā.

Dievkalpojums notiks ierastajā laikā plkst.14.00, savukārt laikā no plkst.15.00 – 16.00 tiks nodrošināta iespēja individuāli saņemt Sv.Vakarēdienu.

Apmeklējot dievnamu, lūdzam ņemt vērā, ka apmeklējuma laiks ir ierobežots – 15 min. Tāpat, apmeklējot baznīcu, jāievero jau līdz šim noteiktās prasības: pareizi jālieto sejas maska, jāietur 2 m distance un, ienākot dievnamā, jādezinficē rokas. Apsverot iespēju doties uz baznīcu, vispirms pārliecinieties, ka jums nav slimības pazīmju – paaugstinātas temperatūras, klepus, iesnu, galvassāpju u.c.

Par iespēju sarunai ar mācītāju vienoties personīgi sazinoties, zvanot pa tālr.26125742 vai rakstot: oskars.smolaks@gmail.com

Esam aicināti svētīt draudzes darbu ar saviem ziedojumiem!

Draudzes rekvizīti:
Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.Nr. 99500001244 Konta
Nr. LV10HABA0551016162559

Paliksim lūgšanu vienotībā un paļāvības pilnā ticībā uz mūsu Kungu! Bet visas žēlastības Dievs, kas Kristū Jēzū jūs aicinājis mūžīgajā godībā, pats atjaunos jūs pēc tam, kad īsu brīdi būsiet cietuši, darīs jūs nelokāmus, stiprus un nesatricināmus. Viņam vara uz mūžiem. Āmen! 1.Pētera 5:10-11