Mūzika saulrieta krāsās

Ar šīm skaistajām fotogrāfijām atgriezīsimies teju mēnesi atpakaļ, kad 23.septembra vakarā Bolderājas baznīcā noslēdzās 2021.gada “Mūzika saulrieta krāsās” sezona. Pirmo reizi šajā rudenī kūrās baznīcas krāsns, taču vēl lielāku siltumu saņēmām lūgšanā un mūzikā, kas skanēja caur Ilzi Kalniņu, Juri Vizbuli un Pēteri Ozoliņu. Laikā, kad visapkārt tik daudz neskaidrā, kopā padzērāmies no skaidra ūdens Avota, kas caur Vārdu un mūziku tik bagātīgi izlējās. Šim laikam jāiet cauri ar lūgšanu. Tā paceļ pāri visām bailēm un ieved miera ostā, kas nav šīs pasaules krastā.

Viena no lūgšanām, kas koncertā izskanēja, bija ar Tēva Pio vārdiem:

Paliec ar mani, Kungs,
jo man ir nepieciešama Tava klātbūtne,
lai Tevi neaizmirstu,
jo Tu zini, cik viegli Tevi atstāju…
Paliec ar mani, Kungs,
jo es esmu vājš
un man ir vajadzīgs Tavs spēks,
lai es nepakristu atkal.
Paliec ar mani, Kungs,
jo Tu esi mana dzīvība
un bez Tevis es esmu kā miris.
Paliec ar mani Kungs,
jo Tu esi mana gaisma
un bez Tevis es esmu tumsā.
Paliec ar mani, Kungs,
un atklāj man savu gribu.
Paliec ar mani, Kungs,
lai es sadzirdu Tavu balsi
un tai sekoju.
jo es vēlos Tevi bezgalīgi mīlēt
un vienmēr būt kopā ar Tevi.
Paliec ar mani, Kungs,
ja Tu vēlies, lai esmu Tev uzticīgs.
Paliec ar mani, Jēzu,
jo, lai cik nabadzīga būtu mana dvēsele,
tā vēlas būt Tev par patvērumu,
par mājokli Tavai mīlestībai.
Paliec ar mani, Jēzu,
jo kļūst vēls un diena izdziest…
Tāpat paiet dzīve,
un nāve, tiesa un mūžība tuvojas.
Es baidos no tumsas un kārdinājumiem,
no sausuma, krusta un sāpēm…
Cik ļoti Tu man esi nepieciešams,
Kungs Jēzu, šajā trimdas naktī!

Paliec ar mani, Jēzu,
jo šajā dzīves naktī
man vajadzīga Tava palīdzība.
Lai es Tevi pazīstu,
kā mācekļi Tevi pazina, kad tika lauzta maize.
Lai Vissvētākā Komūnija top par gaismu,
kas kliedē tumsu,
par spēku, kas mani balsta,
un par manas sirds patiesāko prieku.
Paliec ar mani, Kungs,
jo nāves stundā es vēlos būt vienots ar Tevi,
ja ne Svētajā Komūnijā,
tad Tavā žēlastībā un mīlestībā.
Paliec ar mani, Jēzu.
Es Tev nelūdzu dievišķu mierinājumu,
jo neesmu tā cienīgs,
bet Tavas klātbūtnes dāvanu –
jā, to es lūdzu.
Paliec ar mani, Kungs.
Tu esi vienīgais, ko es meklēju, –
Tavu mīlestību, Tavu žēlastību,
Tavu gribu, Tavu sirdi un Tavu Garu,
jo es mīlu Tevi un nevēlos citu atlīdzību
kā vien Tevi mīlēt arvien vairāk.
Tevi mīlēt no visas savas sirds uz šīs zemes,
lai sasniegtu pilnīgu mīlestību mūžībā.
(Svētais tēvs Pio no Pjetrelčīnas)

Koncerta ieraksts skatāms un klausāms šeit: https://fb.watch/8KO4cdW6GX/ Ilze Kalniņa (balss, klavieres), Juris Vizbulis (balss) un Pēteris Ozoliņš (čells).