Klusā nedēļa un Lieldienas Bolderājas draudzē

Ar Pūpolsvētdienas dievkalpojumu uzsāksim Kluso nedēļu un mūsu kopīgo ticības ceļojumu kopā ar mūsu Kungu. Pulcēsimies, lai būtu tuvu Viņam, kurš mūsu dēļ mēroja pestījošo sāpju un ciešanu ceļu uz Golgātu un ar savu nāvi satrieca grēka un nāves varu. Klusajā sestdienā atjaunosim savas Kristības solījumu un draudzē uzņemsim jaunos brāļus un māsas. Būsim kopā Lieldienu priekā, kad mūsu Kungs kā uzvarētājs cēlās augšā no kapa. 

Uz tikšanos šajās tik īpašajās dienās mūsu dievnamā Bolderājā!